Graphic Design

Bên dưới là các ấn phẩm truyền thông tiêu biểu của tôi, để có thể xem đầy đủ hơn các file, bạn vui lòng truy cập link Google Drive bên dưới.

HỌ TÊN

Nguyễn Anh Vũ

DANH MỤC

Graphic Design

WEBSITE

www.anhvu-jobs.com
LOẠI

Brochure & Catalog

trifold perlusamine min

Xem file PDF